เขียนแล้ว

มีคนอ่านหรอ

Advertisements

Leave a comment »

no more abb

ในวันที่อ่อนแอ โหล๋ยโท่ย ห่วยแตก ….
เป็นแค่คน poor poor ….
ก็ไม่รู้จะแอ๊บเข้มแข็งเอาไว้ทำไมกัน

#ทิ้งตัว

Leave a comment »

Step Back

ถอยกลับมาก่อน

ดึงตัวเองกลับมาก่อน

Leave a comment »

P o o r I a m

การไม่มีอิสระทางความรู้สึก เป็นเรื่องทรมาน

การที่ความสุขความทุกข์ของเรา หากต้องขึ้นอยู่กับคนอื่น….มันเป็นอะไรที่ช่างโง่เขลาและอ่อนแอ

บางทีเรามันก็เป็นแค่คนอ่อนแอคนนีง

Leave a comment »

เกือบ

มาเชียงใหม่ครั้งนี้ เกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้ว

เป็นครั้งแรกที่รู้สึกกลัว…อื่ม พูดให้ชัด ต้องบอกว่า กลัวตาย

หายซ่าไปเยอะ เยอะมากๆ

แ่ต่ก่อนคิดว่าตัวเองทำอะไรเองได้หมดแหละ

เนี่ยแหละ ความประมาทโดยแท้

แต่ตอนนี้รู้แ้ล้ว ว่าเรามันไม่ได้เป็นคนเก่งกาจอะไรเลย

จากนี้ไป จะไม่บ้าบิ่น จะเลิกห้าว จะเลิกเปี้ยว

Y_______Y สัญญาๆ

Leave a comment »

คนไม่น่าสงสาร

คนเข้มแข็ง
คนไม่น่าสงสาร
คนที่เข้าอกเข้าใจ

ทั้งที่หัวใจ
ทั้งอ่อนแอ
และอ่อนไหว

ไม่มีใครรู้เลย

 

Leave a comment »

Watch “SCRUBb – กลัว” on YouTube

Leave a comment »